ห้องสมุดมีบริการใหม่ นั่นคือ บริการยืม - คืน อัตโนมัติ

ประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดโรงเรียนศรียานุสรณ์ มีบริการยืม – คืนหนังสือบน Application โดยสามารถเข้าใช้ได้ 3 ระบบด้วยกันคือ ระบบปฏิบัติการ IOS, Android, เครื่อง PC หรือ Notebook
สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้ได้ที่เว็บไซต์  siya.vlcloud4.net
รหัสการเข้าใช้และรหัสผ่าน ใช้เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
นักเรียนสามารถยืม – คืน หนังสือเองอัตโนมัติ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
*** มีปัญหาหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่คุณครูห้องสมุดโรงเรียนศรียานุสรณ์***