แข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ

        เชิญชวนชมนิทรรศการหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมกิจกรรม "ส่งเสริมการอ่าน สืบสานความรู้ เปิดโลกสู่สารานุกรม" ตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยฯ และรับเกียรติบัตรที่ห้องสมุดโรงเรียนศรียานุสรณ์