ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

English for Lawyers รวมคำศัพท์วิชาอังกฤษนักกฎหมายระดับเนติบัณฑิต
หมวด : กฏหมาย
สำนักพิมพ์ : Equal Write
ผู้แต่ง : พัตร์พิมล อ่อนจีน
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : รายละเอียดหนังสือเพิ่มเติม - รวมคำศัพท์ใช้สอนจริงระดับเนติบัณฑิต - แบบทดสอบพร้อมเฉลย - ข้อสอบเสมือนจริง 2 ชุด - สรุปคำศัพท์เคยออกสอบ