ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

สุขฟรีๆ... ยังมีในโลก
หมวด : จิตวิทยาทั่วไป
สำนักพิมพ์ : Happy Book
ผู้แต่ง : Mr. Tony
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "ความผิดพลาดล้มเหลวเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ไม่ต้องปรุงแต่งความรูสึกในด้านลบให้เกิดเพิ่มเติมขึ้นไปอีก ให้ใช้ความผิดหวังนั้นเป็นครูสอนใจ ที่สำคัญอย่าเอาแต่คร่ำครวญอยู่ฝ่ายเดียว เพราะไม่ทำให้อะไรดีขึ้นมาเลย "